12 eşit sese ilk matematiksel yaklaşımlar

12-ton Eşit Taksimata matematiksel ilk yaklaşanlar Çinliler deniyor. 1584’te Zhu Zaiyu 12 eşit ses teorisini kaleme alıyor, yarım yüzyıl sonra Marin Mersenne aynı minvalde bir nazariyat kitabı yazıyor. Bir başka iddiaya göre (Barbour: Tuning & Temperament, 1951), 1533’te Giovanni Maria Lafranco Eşit Temperamanı tarif ediyor. Vincenzo Galilei (1581) zamanından başlayarak destanlı telli çalgılara (19/18 oranıyla başlayan) eşit yarım sesler yerleştirilmeye çalışılıyor. Eşit Temperamanın Avrupa’da klavyelere uygulanması ise çok daha sonra, 19. YY’ın ortalarına sarkacaktır.