wikinazariyat

Wikinazariyat sayfasına hoşgeldiniz!

Wikinazariyat bağımsız ve açık bir internet projesidir. Projenin başlıca hedefi Türk Klasik/Sanat müziği nazariyatının ortaklaşa katkılarla en baştan belirlenmesidir. Makamlar ile usullerin, farklı nazari modellerdekilerle karşılaştırmalı ve multimedya destekli olarak, açıklanması, notasyonu ve tasnifi önceliğimizdir. Ayrıca, Türkiye’nin yöresel halk havaları ile popüler müziklerine dair teknik ve teorik incelemeler de ilgi alanımıza girmektedir.

Müziğin kuram kolu, icracılık ve bestecilik kolları kadar önemli, hatta, bunları destekler özelliktedir. Nazariyat, müzik eğitiminin olmazsa olmazıdır. Gelecekte, müzik eğitimcilerimizin referans alabileceği bir kaynak olma idealini taşıyoruz.

Müzik teorisine dair

Müziğimiz için ideal bir teoriyi iki ana dalda ele alabiliriz:

1. Eğitimcilerimizi derinden ilgilendiren ve icracı/besteci yetiştirmede onları her adımda yönlendiren “pratiğe yönelik müzik teorisi

 • Nota yazımıyla perdeler ile aralıklar, diziler, öteleme (transpozisyon), zaman ile ölçü, ritim ve melodi gibi elementer bilgiler,
 • Tempo, dinamik, nüans belirteçleri ve işaretleri gibi müziksel terimler ile ifadeler,
 • Müzik deşifresi (solfej) ve diktasyon pratikleri,
 • Makamlar/modlar/tonlar ve seyir özellikleri (fonksiyonel dereceler, entonasyon, geçki, çeşni, vs…),
 • Usuller (vuruş şiddetleri, velveleler, mertebeler, vs…),
 • Armoni, kontrapunto, mikrotonal polifoni çalışmaları,
 • Form bilgisi, eser analizi ve prozodi,
 • Enstrumantasyon ve orkestrasyon denemeleri (bize özgü çalgı ve partitür bilgisi, doku ve renklendirme, vs…),
 • Çalgı metodları (bir çalgıya mahsus öğretici teknik-artistik bilgiler ve nota-icra örnekleri).

2. İleri derecede akustik, psiko-fizyolojik, fiziksel-matematiksel ve analitik, yani “labaratuvar müzik teorisi

 • Aralık, frekans, vuru hesapları,
 • Müzik dizilerinin anatomisi,
 • Ses-düzenleri ve temperamanlar,
 • Modalite, tonalite, çokseslilik mühendisliği,
 • Tarihsel teorik metinlerin incelenmesi,
 • Çalgı modelleme ve imalatı,
 • Ses teknolojileri.

Recent Posts

 1. Kanun/Qanun SoundFont Comments Off on Kanun/Qanun SoundFont