Yavuzoğlu48’e göre makamlar

Nail Yavuzoğlu’nun 48 eşit perdeli önerisine göre, sent değerinde müteakip aralıklarla makam dizileri:

Uşşak [150+150+200] + [200+100+200+200]
Hüseyni [175+125+200+200] + [150+150+200] yahut [100+200+200]
Rast [200+175+125+200] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Segah [125+200] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Nigar [200+200+100] + [200+200+100+200]
Kürdi [100+200+200] + [200+100+200+200]
Neva [175+125+200] + [200+175+125+200]
Hicaz [125+275+100] + [200+175+125+200]
Hümayun [125+275+100] + [200+100+200+200]
Karcığar [150+150+200] + [150+250+100+200]
Suzinak [200+175+125+200] + [125+275+100] yahut [150+250+100]
Mahur-Acemaşiran [200+200+100+200] + [200+200+100]
Nihavend [200+100+200+200] + [100+200+200] yahut [125+275+100]
Nikriz [200+125+275+100] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Neveser [200+125+275+100] + [125+275+100]
Buselik [200+100+200+200] + [100+200+200] yahut [150+150+200]
Hisar [175+125+200+200] + [125+275+100]
Uzzal [125+275+100+200] + [150+150+200]
Zirguleli Hicaz, Suzidil, Evcara, Şedaraban, Zirguleli Suznak, Hicazkar
[125+275+100+200] + [125+275+100]
                           yahut [100+200+200] (sadece Hicazkar’da…)
Kürdili Hicazkar [100+200+200+200] + [125+275+100] yahut [150+150+200]
Çargah [150+250+100+200] + [125+175+100]
Ferahnak [125+200] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Müstear [200+125] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Nişabur [200+100] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Hüzzam [125+200] + [150+250+100]
Saba [150+150] + [150+250+100+200] + [125+175+100]
Sünbüle [100+200] + [150+250+100+200] + [125+175+100]
Şevkefza [200+200+100+200] + [150+250+100+200] + [125+175+100]
Bestenigar [125+200] + [150+150] + [150+250+100+200] + [125+175+100]
Irak [125+200] + [150+150+200] + [200+100+200+200]
Araban [150+150+200] + [125+275+100] + [200+100+200+200]
Revnaknüma [125+275+100+125+100] + [200+175+125] yahut [200+100+200]
Yegah [200+175+125+200] + [175+125+200] + [200+175+125+200]
                                      yahut [150+150+200] + [200+100+200+200]